TIPY NA VÝLETY

Údolí Bobrůvky

Nenápadná říčka Bobrůvka, která se u Tišnova (již pod názvem Loučka) vlévá do Svratky, vymodelovala jedno z nejromantičtějších údolí na Českomoravské vrchovině. K nejobdivovanějším místům údolí patří úzká skalní soutěska se soustavou malých vodopádů – Trenckova rokle. Podle pověsti se v této roklině ukrýval legendární baron Trenck, nejslavnější vězeň brněnského Špilberku. Na strmých svazích nad údolím Bobrůvky stávalo v minulosti několik středověkých hradů, jejichž zbytky a zříceniny jsou dodnes patrné. Divokost nespoutané přírody, budovy starých mlýnů, trampské osady, splavy a romantické nivy lze obdivovat při putování po červeně značené turistické stezce, která probíhá celým údolím.

Porta Coeli

Cisterciácký klášter Porta coeli (Brána nebes) se nachází v Předklášteří u Tišnova. V areálu kláštera žije komunita sester cisterciaček. K nejvýznamnějším dominantám kláštera patří bohatě zdobený gotický portál západního průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. Zmíněné unikátní skvosty jsou přístupné veřejnosti celoročně. V nově zrekonstruovaných prostorách vstupního objektu se nachází Klášterní kavárna Porta coeli, která nabízí klidné posezení. V klášteře byla také obnovena tradice vaření piva. Místní pivo lze ochutnat v pivnici s venkovním posezením.

Památník sv. Zdislavy

V roce 2015 byl v Křižanově na Žďársku slavnostně odhalen památník věnovaný svaté Zdislavě, která se zde narodila. Kruhový památník má průměr základny 12 metrů a celkovou výšku nad terénem cca 3m. Mezi 12 sloupů a architrávy s textem o sv. Zdislavě vstupují návštěvníci třemi místy. Po celém obvodu je posezení, kde je možné meditovat. Uprostřed je kašna ve tvaru sférického trojúhelníku s nadživotní bronzovou sochou mladé Zdislavy a jejími atributy včetně granátového jablka. Autorem památníku je renomovaný sochař Otmar Oliva.

Poutní místo Svatá hora

Svatá hora je vrcholem hřebenu mezi Křižanovem a Osovou Bítýškou. Nachází se zde poutní místo, které má spojitost se sv. Zdislavou, rodačkou z nedaleké obce Křižanov. Dřevěný altánek zdobí socha sv. Zdislavy, která se do těchto míst podle legendy chodila modlit a také modlitbou zachránila uhlířovu dcerku před nebezpečným medvědem. Novodobá poutní tradice, kterou připomíná množství přinesených křížů v okolí altánu, je projevem svatozdislavské úcty a prosby o ochranu a obnovu rodin.

Hrad Pernštejn

Mimořádně zachovalý středověký hrad Pernštejn se tyčí na skalnatém výběžku nad říčkou Nedvědičkou v blízkosti obce Nedvědice. Pro návštěvníky je připraveno několik prohlídkových okruhů, které jsou vedeny všemi důležitými prostorami paláce. Nechybí ani interaktivní prohlídky a programy pro nejmenší výletníky. Bezprostřední okolí hradu je protkáno rozsáhlou sítí naučných stezek, které poskytují zábavu i poučení a tvoří vítaný doplněk návštěvy hradu Pernštejn.